pirati.cz/api

Přístupné je:

Přístup

JavaScript:

$.get('/api/search.json')
  .done(function(data) {
    console.log('Úspěch:');
    console.log(data);
  })
  .fail(function(data) {
    console.log('Error:');
    console.log(data);
  });
});

Python:

from urllib.request import urlopen
from json import loads

url = 'http://localhost:4000/api/search.json'

response = urlopen(url)
text = response.read().decode("utf-8")
var = loads(text)