Budu podporovat komunikace vedoucí k prosperitě

Budu podporovat komunikace vedoucí k prosperitě

Jsem přesvědčený, že k prosperitě vedou KOMUNIKACE NEJRŮZNĚJŠÍHO DRUHU. Myslím tím třeba komunikaci dopravní, informační či mezilidskou. A ještě konkrétněji hustou a spolehlivou dopravní síť, jednodušší komunikaci se státem, rychlý internet či otevřenou mezilidskou komunikaci vzájemně se respektujících občanů. To vše je důležitý základ pro jakýkoli další rozvoj. Toto budu všemožně podporovat.

SILNĚJŠÍ MANDÁT SENÁTORA

Podporuji zrušení druhého kola voleb do Senátu, už tím by se o něco posílil mandát zvoleného senátora. Ale domnívám se, že je třeba udělat pro opětovné získání důvěry voličů ve smysl této instituce (a vůbec politiky jako takové) podstatně více. Odpovědnost musí kandidáti ukázat už během kampaně. Snažil jsem se o kampaň, která je více smysluplná a prospěšná. Něco po ní zkrátka zůstane – a nebudou to jen sliby.

TRANSPARENTNÍ SENÁTOR NA PLNÝ ÚVAZEK

Chci být ve výkonu senátorské funkce transparentní, věnovat se tomu na plný úvazek bez jiných pracovních povinností (prostě být senátor na plný úvazek) – určitou koncepci toho, jak by vypadala moje komunikace s voliči, jsem se snažil ukázat už během kampaně.

2 KANCELÁŘE V REGIONU A KONTAKTNÍ SÍŤ 140 “HAVLÍČKŮ”

V případě zvolení otevřu dvě kanceláře v obvodu a budu zde nabízet bezplatnou občanskou poradu. A vedle toho si začínám budovat kontaktní síť se zástupci pro každou samosprávnou obec. Říkám jim „Havlíčci“, budou to takoví přímočaří a spolehliví pošťáci, kteří mi budou dávat zpětnou vazbu a vyřídí ústní vzkaz od obyvatel obce, kteří upřednostňují osobní styk. Aktuálně síť čítá 8 zástupců a 3 jsou v jednání. Zájemci o tuto čestnou “pozici” se mi mohou hlásit také sami. Seznam a představení Havlíčků zde: zde

KAMPAŇ JINAK – SMYSLUPLNĚJI A ODPOVĚDNĚ

Ve spolupráci s Pirátskou putovní univerzitou zkouším hledat nové možnosti politické kampaně a zajímá mne, jestli může už během kampaně vzniknout něco prospěšného. Může samotná kampaň posunout hranice možného v politice? Cesta k navrácení důvěry v politiky nebude snadná, ale pojďme spolu začít otevřeně - napříč různými sociálními bublinami - mluvit o tom, jak se dá vykřesat politika nová - jako skutečná služba občanům. A vyzkoušet to konkrétně v reálném životě.

1) Skládání účtů už během kampaně Navštívil jsem už 73 obcí, mluvím s lidmi na ulici, s lidmi, co kandidují do komunálu, se starosty a starostkami. Zde můžete průběžně sledovat, jak nakládám už během kampaně s vašimi podněty: zde

2) Po mně… stopa Vypravěčské festiválky Vím, že v Havlíčkově Brodě a Šlapanově určitě, ale snad i v jiných obcích se ujme tradice vypravěčských festiválků neboli sousedských posezení s vyprávěním a zpíváním do kola.

„Vyprávění nabízí dva druhy svobody. Tou první svobodou je možnost vyprávět kdekoli a kdykoli, vše potřebné máte vždy s sebou – hlas, své životní zkušenosti a schopnost pozorovat své okolí. Není třeba žádných elektronických zařízení, udělátek, hejblátek, peněz apod. V tomto smyslu je naše komorní akce do jisté míry kontrakulturní, offlinová, bez klikání, bez počítačů apod.“ Druhou svobodou je prostor, který vzniká, když posloucháme jiného člověka… vypravěče… a jeho příběh, a právě z tohoto odstupu jsme kolikrát najednou ochotni nahlédnout sama sebe kriticky, najít se v příběhu, který v sobě může skrývat i ostré ostny, a sáhnout si do svědomí – pravda, vskrytu duše, duše posluchače „cizího“ příběhu. Něco, čeho bychom třeba nebyli schopní během rozhovoru a při přímé konfrontaci. A konečně také nabízí vyprávění i příležitost hlubšího soustředění a pozastavení, nábožensky smýšlející člověk by řekl usebrání… Pozornost je plně koncentrovaná na osobnost vypravěče a jeho příběh a svět, který vyprávěním vytváří. A v kole sousedských vypravěčů jsou si, na rozdíl od divadelního představení, všichni rovni, na všechny dojde.“

3) Druhý život zastávky anebo venkov nesmí zůstat stranou Vyzkoušel jsem si, že už samotná kampaň může být užitečná. Vybílil jsem a uklidil posprejovanou zastávku u Lukavice. Dnes se pomaličku mění v něco jako „svobodnou venkovní galerii s výměnnou knihovničkou“, kam každý může přinést vlastní obrázek a knihu a vzít si výměnou za ně to, co ho zaujalo.

4) Transparentní vyúčtování kampaně Všechno podstatné o kampani najdete zde: zde

5) Předání know-how o volebním obvodu a jeho potřebách dalším kandidátům, politikům a o kampani jako takové

ZPĚTNÁ VAZBA PRO KANDIDÁTA/SENÁTORA A VOLEBNÍ MANAŽERKU

Závěrem kampaně si uděláme s volební manažerkou tzv. 360stupňovou zpětnou vazbu. Podle toho, kolik se nasbírá lajků na FB – alespoň 150 lajků pod příspěvkem s otázkou, jestli byste chtěli zpětnou vazbu vidět –, zveřejníme svou zpětnou vazbu i pro veřejnost už před volbami.

PODPORUJI INOVACE V POLITICE I VE VZDĚLÁVÁNÍ

Otevřená učebnice Polylinguahack: Ke zvýšení zájmu o senátní volby může přispět snad i projekt Pirátské putovní univerzity – kolektivní tvorba učebnice pro učení cizích jazyků s názvem Polylinguahack, který byl spuštěn pod mou patronací na začátku ostré fáze kampaně. Projekt v sobě spojuje do jednoho modulu inovativní metodiku výuky cizích jazyků, kurz programování v jazyce Python (zmíněná metodika se bude přetavovat v aplikaci vytvářenou pod licencí Creative Commons) a rešerše inspirativních příkladů dobré praxe a zajímavých inovací ze zahraničí. Kdokoliv z řad veřejnosti má jedinečnou příležitost se do tohoto netradičního studia cizích jazyků a programování zapojit. Projekt vymyslela a vede zakladatelka a kurátorka Pirátské putovní univerzity Miluš Kotišová, IT konzultantem projektu je programátor Tomáš Mikulec: „Spousta lidí si myslí, že programování je velice složité a je na to potřeba pěti let vysoké školy. V dnešní době máme spousty nástrojů, jak počítačům vysvětlit, co od nich chceme. Proto jsem mimo jiné spojil síly s Pirátskou putovní univerzitou, která to vidí podobně.“
Více o tomto projektu zde: zde

“Běžný občan je až ten poslední, kdo by měl nést břímě špatných rozhodnutí. Stát musí dobře plnit své povinnosti vůči nám, občanům.”

Přijďte prosím 5. nebo 6. 10. k volbám. Ve volbách roku 2002 rozhodlo o vítězi 24 hlasů. Každý hlas rozhoduje!

Přeji hezký zbytek týdne

Roman Šemík

Sdílení je aktem lásky
Navrhni úpravu