Jaký budu senátor

  • Senátor na plný úvazek, tj. bez dalších pracovních povinností
  • Aktivní ambasador obvodu: ombudsman pro voličky i voliče, lobbista pro starostky i starosty
  • Budu mít 2 kanceláře (Chrudim, Havlíčkův Brod) s bezplatnou občanskou poradnou
  • Vytvořím si občanskou síť až 140 „havlíčků“, co mi řeknou věci narovinu a bez příkras (kontaktní osoba přímo ve vaší obci, budete-li mít zájem)
  • Otevřu Senát
  • Voličský kompas: s vaší pomocí si vytvořím důležité transparentní vodítko, jak hlasovat
  • Nežli špatný zákon, to radši žádný

„Dobře je tam, kde mohou občané mluvit s politikem jako rovní s rovným“

.

.

PROGRAM DO VOLEB O SENÁT PARLAMENTU ČR

. OBECNĚ: Jsem přesvědčený, že k prosperitě vedou KOMUNIKACE NEJRŮZNĚJŠÍHO DRUHU. Myslím tím třeba komunikaci dopravní, informační či mezilidskou. A ještě konkrétněji hustou a spolehlivou dopravní síť, jednodušší komunikaci se státem, rychlý internet či otevřenou mezilidskou komunikaci vzájemně se respektujících občanů. To vše je důležitý základ pro jakýkoli další rozvoj. Toto budu všemožně podporovat. .

Revizní dílna parlamentu

Ačkoli má Senát možnost zákony navrhovat, jeho základní funkce je jiná. Jako senátor bych se účastnil revidování norem, které byly schváleny ve sněmovně. Opravovat, korigovat, pozměňovat, vracet zpět. To je základ práce senátora. Někdo může namítnout, že Senát jen brzdí a zdržuje. I to však patří k demokracii. Mnohé zákony jsou šité horkou jehlou. Než špatný zákon, to raději žádný zákon. Budu se snažit o to, aby nové legislativní úpravy nepřispívaly k ještě větší houštině zákonů, ve které se málokdo vyzná. Z výborů, ve kterých se odehrává velká část senátorských aktivit, by mi byl nejbližší Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí nebo Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

Pojistka demokracie

Ve chvílích, kdy je dělba moci daná ústavou oslabovaná, kdy se moc začíná koncentrovat, musí Senát zafungovat jako pojistka, která umožní návrat k demokratickým principům. Někdy je potřeba dokonce zatáhnout za záchranou brzdu. Není to úkol pro každý den, je to poslání na dobu krize, kterou si nikdo z nás jistě nepřeje. V mezních případech se skupina senátorů může obracet na Ústavní soud. Senát též potvrzuje nové soudce Ústavního soudu. Kontrola moci a mocných patří k jednomu z pilířů pirátských snah i k mým prioritám v Senátu.

Ambasador senátorského obvodu

Ombudsman pro voliče, lobbista pro starosty. Jako senátor se budu snažit udržovat dvě kanceláře v regionu. Jednu v Chrudimi a jednu v Havlíčkově Brodě. To nebude jednoduché. A do regionálních kanceláří budu jezdit pravidelně jeden den v týdnu. Alespoň tři dny v týdnu bude v regionální kanceláři přítomný a dostupný můj asistent či asistentka. Zajistím občanům volebního obvodu ve své regionální kanceláři alespoň jednou za dva týdny bezplatné občanské poradenství. To je role senátora jako lokálního ombudsmana. Zároveň chci starostkám a starostům, kterých je v obvodu sto čtyřicet, nabídnout možnost pomoci zprostředkování na krajskou nebo celostátní úroveň.

Obnova venkova

Aby se lidé na venkově necítili odstrčeni na periférii zájmu velkých měst, propojme sídla dopravně, informačně i mezilidsky. Zabraňme vybydlování menších obcí. Budu podporovat začínající zemědělce, rodinné farmy, malá družstva a komunitou podporované zemědělství. Naší budoucností musí být zdravá půda a udržitelná kulturní krajina. Veřejnost nesmí být vyřazena z projednání velkých staveb jako je například vysokorychlostní železnice. Všechny regiony nechť mají férové podmínky.

Dopravní komunikace

Podporuji otevřená data o dopravě. Aplikace postavené na otevřených datech usnadňují občanům přístup k informacím o dopravních spojích, vytíženosti silnic, provozu v krizových situacích a dopravních potřebách občanů. Přesná data jsou nezbytná pro hospodárné dopravní plánování a lepší zpětnou vazbu. Dopravní systémy musí respektovat soukromí cestujících a zbytečně o nich neukládat osobní údaje. Nesmíme cestující nutit využívat určitý způsob přepravy, ale otevřít jim možnosti, ze kterých si budou moci vybrat. Ať platí i zde svoboda volby.¨

Informační komunikace

Internet umožňuje vyřídit vše z domova a vyhnout se návštěvám úřadů. Těm, kteří se ještě nespřátelili s počítačem, pomůže úředník na přepážce. Otevřený vztah mezi občanem a státem musí být prioritou. Při digitalizaci veřejné správy propojme zájmy občanů, státu i soukromého sektoru. Přístup k dostatečně rychlému internetu i mimo velké městské aglomerace podpoří pracovní příležitosti na venkově. Na svobodu volby navazuje i svoboda způsobu volby. Jsem pro věcnou diskuzi o elektronickém hlasování, které ale v dohledné době plně nenahradí u voleb hlasování klasické. Dnešní svět je plný dezinformací, polopravd a falešných zpráv. Šíří se řetězovými emaily nebo po sociálních sítích. Umět takové zprávy rozeznat s využitím kritického myšlení by mělo patřit k základům informační gramotnosti.

Právo na informace a soukromí

Občané mají právo na maximální soukromí do chvíle, kdy začnou rozhodovat o veřejných prostředcích nebo se o veřejné finance ucházejí. Hranici mezi právem na veřejné informace na jedné straně a ochranou soukromí na straně druhé by měla vykládat jedna autorita, jeden úřad. Správci a zpracovatelé osobních údajů si musí uvědomit, že majiteli těchto údajů jsou občané, zákazníci, lidé. Jsem připraven stát se hlídačem hranic mezi soukromým a veřejným zájmem.

Mezilidská komunikace

Lidé předávají informace, ideje, postoje a emoce jiným lidem. Ať se jedná o rodiny, spolky, obce, regiony, státy, vždy se snažme protistraně naslouchat. Uzavírání se do individuálních nebo sociálních bublin vede k nepřekonatelným komunikačním bariérám. Velkou výzvou je soužití různých generací, různých sociálních skupin. Nechci, aby lži vítězily nad fakty. I proto kandiduji na Vysočině.

Navrhni úpravu