Senátní kandidaturu Romana Šemíka podpoří Pirátská putovní univerzita

Senátní kandidaturu Romana Šemíka podpoří Pirátská putovní univerzita

Chrudim, 19. srpna 2018 –Nezávislý kandidát do Senátu za Piráty Ing. Roman Šemík podepsal v pátek 17. 8. s Pirátskou putovní univerzitou dohodu o spolupráci během kampaně i po případném zvolení do druhé komory Parlamentu ČR. Společně chtějí prosazovat inovace v politice, zlepšit formy komunikace s voliči, podpořit strategické myšlení v politické aréně a docílit efektivního přenosu zkušeností.

Roman Šemík i Pirátská putovní univerzita se shodnou v tom, na jakou voličskou skupinu cílí: chtějí oslovit svobodomyslné lidi, kteří o věcech přemýšlejí do hloubky, chtějí důvěryhodné informace a tvoří si vlastní názor. Společně chtějí nabídnout něco, co je na politické scéně poměrně unikátní – promyšlené inovace a reformování samotného politického provozu. Kde jinde než právě v politice je totiž nutné, abychom dokázali přetavit nashromážděné vědění v důkladně promyšlená, prospěšná, vzájemně se posilující a dlouhodobě udržitelná řešení, která přinesou prospěch většině populace.

Zakladatelka univerzity Miluš Kotišová vysvětluje: “Na Romanu Šemíkovi si jednoznačně cením jeho příklonu k systematickému myšlení. Uvažuje v časovém horizontu dlouhodobějším, než jak je obvyklé u jiných politiků či kandidátů. To je mi sympatické… I proto si vážím jeho nabídky ke spolupráci.”

Konkrétně dohoda obsahuje závazky, že Pirátská putovní univerzita podpoří kandidaturu Romana Šemíka a aktivně se zúčastní jeho kampaně. Zakladatelka a kurátorka univerzity Miluš Kotišová „vloží“ do kampaně nejméně 300 hodin – pro tuto chvíli – dobrovolnické práce, která bude případně odměněna až podle výsledku. Prvním milníkem je získání alespoň 6 % hlasů pro romana Šemíka.

Roman Šemík, kandidát do Senátu, zase v rámci své kampaně přispěje k naplnění dílčích cílů Pirátské putovní univerzity, pro danou kampaň jde zejména o: zachycení příprav a realizace kampaně (systematický přenos zkušenosti, inovace) praktické ověření a vyhodnocení vybraných metodik (princip vizuální deliberace, multisatisfaktorový přístup, strategické otázky, komunikace velké škály, sebeorganizace dle principů pirátského hejna) V případě zvolení bude spolupráce pokračovat.

„Dobrovolnická činnost je, a časem bude ještě více, důležitou součástí našeho života. Pirátská putovní univerzita zkouší budovat vzdělání na základech dobrovolnictví. Tedy jinak, než jsme zvyklí. Obsahuje přesahy, které boří hranice mezi studujícími a přednášejícími, překračují mezigenerační bariéry a stírají rozdíly mezi občany a politiky. Této aktivitě fandím a podle svých možností a schopností se k ní připojuji,“ říká ke spolupráci kandidát Roman Šemík.

Medailonek Romana Šemíka
IT odborník a ve volném čase nadšený rodopisec. Absolvent ČVUT FSI. V průběhu studia se specializoval na obor přístrojová, regulační a automatizační technika. Pracoval jako databázový administrátor v BIS ČR, později v odboru informatiky Kanceláře Poslanecké sněmovny. Po roce 2000 pracovně prošel několika bankami, kde se věnoval převážně informační bezpečnosti. Následovalo profesní období v Úřadu pro ochranu osobních údajů. Je několik let registrovaným příznivcem Pirátů. Jako občanský lobbista se aktivně podílel na projektu Rekonstrukce státu. Má i zkušenost z komunálu, část volebního období (2014-2015) byl zastupitelem v městské části Praha Čakovice.

Stručně o Pirátské putovní univerzitě
Pirátská putovní univerzita je iniciativa zdola v rámci České pirátské strany, která vznikla už počátkem roku 2017 a od té doby se pozvolna rozvíjí. Dnes nabízí zhruba 70 přednášek, kurzů, dílen a besed a trpělivě tříbí svou smělou vzdělávací koncepci. Čerpá inspiraci z různých koutů světa z podnětných pedagogických, vzdělávacích, rozvojových a inovativních experimentů, projektů a organizací ve světě z minulosti i v současnosti a k nim přidává vlastní poznatky na základě vhledu do činnosti politické strany a každodenního politického provozu.

Dlouhodobou výzkumnou otázkou a vodítkem projektu je otázka: „Jak vlastně může politická strana nabízet systémová a nadčasová řešení problémů ve věku rostoucí komplexity, fragmentarizace společnosti, zpochybňované legitimity politické reprezentace, slábnoucího státu, zvětšující se propasti mezi venkovem a městy, velkých diskontinuit v ekonomice a v době, kdy 51 největších ekonomik světa jsou korporace, nikoli státy?“ Na spolupráci v senátní kampani se podle jejích slov velmi těší.

PPU:

 1. je svobodná a otevřená univerzita budovaná zdola
 2. putuje, je všudezdejší, na pozvání přijede tam, kam ji pozvete (za úhradu cestovného)
 3. pořádá akce nejen pro členy a příznivce, ale i širokou veřejnost
 4. nabízí studium různých forem
 5. cíleně vybízí ke spolupráci odborníky a osobnosti různého přesvědčení
 6. snaží se o syntézu a „transfer vědění“ z akademické sféry (a jiných profesních oblastí) do politiky, ale i přenos zkušeností v rámci České pirátské strany
 7. nové kurzy, přednášky či semináře vznikají na základě těchto impulzů a pohnutek: vlastní výzkumné otázky PPU, osobní zájem jednotlivců, individuální strategické studijní otázky (studujících), náměty veřejnosti, vnímané potřeby (strany, společnosti), pokus zachytit a šířit dál dobrou praxi (uvnitř strany, odjinud z Čech i z ciziny)
 8. svobodné osnovy: a. studium začíná otevřenou strategickou výzkumnou otázkou, b. studující si pak sami volí svou cestu učení (dílem ze stávající nabídky – minimálně 5 přednášek – a částečně doplňují vlastní tvůrčí příspěvek k nabídce Pirátské putovní univerzity)
 9. stírá se tedy hranice mezi studujícími a přednášejícími
 10. PPU podporuje přesahy mezi obory, hledání nových pohledů na „stará“ témata, míří k celostnímu pohledu
 11. snaží si pěstovat spolehlivý vnitřní kritický hlas a zůstat otevřená i kritickým hlasům zvenčí (respektujících kritiků)
 12. oživuje politiku zdánlivě nesouvisejícím aneb nic praktického jí není dost neakademické, nic vědeckého není dost nepolitické :-)
 13. hledá nový soukromo-veřejný politický prostor pro setkávání voličů a politiků

Kontakt:
Roman Šemík, 724 122 151, roman.semik@gmail.com, kandidát do Senátu
Miluš Kotišová, 778 111 455, milus.kotisova@pirati.cz, zakladatelka a kurátorka Pirátské putovní univerzity

Související odkazy:
Pirátská putovní univerzita

Sdílení je aktem lásky
Navrhni úpravu