Proč kandidovat do Senátu

Proč kandidovat do Senátu

Už jste to určitě někdy slyšeli nebo četli. Senát jako pojistka demokracie. Mnoho voličů ovšem považuje horní komoru Parlamentu za nadbytečnou. Vysvětlovat potřebu Senátu jako jističe demokratického vývoje naší společnosti je velkým úkolem pro senátorské kandidáty v letošní volební kampani. To platí nejen v klidných, ale zejména v bouřlivých časech. Dělal to tak i Petr Pithart, dlouholetý senátor ve volebním obvodu č. 44, který zabírá část Chrudimska a Havlíčkobrodska. Tento obvod je zajímavý tím, že zasahuje do dvou krajů a že má dvě přirozená centra. Rád bych se ucházel o hlasy voličů ze všech 140 obcí ležících na území tohoto obvodu.

Vím, že to nebude jednoduché. Předvolební období bude náročné. Nejdříve se dostat do hlav Pirátů a potom i co nejvíce do hlav a rukou voličů. To sám nedám. Nabízím svoji energii, zkušenosti, něco málo financí a představy o práci pirátského senátora. Doufám v podporu od příznivců i členů Pirátů. Podporu jiných stran a hnutí budu zvažovat s ohledem na pirátský program a myšlenky.

Jako senátor se budu účastnil revidování norem, které byly schváleny ve sněmovně. Opravovat, korigovat, pozměňovat, vracet zpět. To je základ práce senátora. Jako senátor se budu snažit udržovat dvě kanceláře v regionu. Jednu v Chrudimi a jednu v Havlíčkově Brodě. To nebude jednoduché. A do regionálních kanceláří budu jezdit pravidelně jeden den v týdnu. Alespoň tři dny v týdnu bude v regionální kanceláři přítomný a dostupný můj asistent či asistentka. Zajistím občanům volebního obvodu alespoň jednou za dva týdny ve své regionální kanceláři bezplatné občanské poradenství. To je role senátora jako lokálního ombudsmana. Jedním velkým tématem je obnova venkova. Aby se lidé na venkově necítili odstrčeni na periférii zájmu velkých měst. Propojení sídel dopravními, informačními a lidskými komunikacemi. Hlásím se k výzvě “mantinely demokracie”. Vycházím z Ústavou dané dělby moci a pociťuji aktuální hrozbu nežádoucích zásahů výkonné moci do moci soudní a zákonodárné i případné zneužití moci v rámci exekutivy. Na závěr si vypůjčím slova Petra Pitharta, který na Chrudimsku a Havlíčkobrodsku jako senátor působil šestnáct let.

Záleží na voličích, aby nezvolili stejný Senát jako sněmovnu, aby vážili, kdo má kde v dané chvíli převahu. To už nemůže rozhodnout ani ústava, ani volební zákony, to musí rozhodnout volič. Senát je pojistkou do všedního dne - to jsou ty opravy - ale i do velmi bouřlivého počasí.

Skočte se Šemíkem do Senátu. Společně to dáme.

Sdílení je aktem lásky
Navrhni úpravu